تیتر دو

 • استفاده از بانک اطلاعاتی پروژه های شهری در خشت طلایی

  خشت طلایی/۱۳

  استفاده از بانک اطلاعاتی پروژه های شهری در خشت طلایی

  شهر: جمع آوری و بررسی پروژه ها و طرح های اجرا شده در حوزه شهری می تواند بانک اطلاعاتی کاملی را در اختیار مدیران شهری قرار دهد تا با استفاده از آن برای شهرهای خود الگو برداری کنند و این بانک اطلاعاتی می تواند به تمامی شهرها، از جمله شهر جهانی یزد که در فهرست میراث جهانی، به ثبت رسیده است، کمک کند.

 • باید از آزمون و خطا عبور کنیم

  خشت طلایی/۱۲

  باید از آزمون و خطا عبور کنیم

  شهر: رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران گفت: برگزاری رویدادهای بین المللی از جمله خشت طلایی، کمک می کند تا از آزمون و خطا عبور کنیم و با اطمینان بیشتری به حل مسائل شهری بپردازیم و اطمینان داشته باشیم که مسائلی که فرا روی ما هستند در دیگر نواحی جهان هم فرا روی مدیران اجرایی است.

 • خشت طلایی به انباشت تجربه در حوزه شهرسازی کمک می کند

  خشت طلایی/۱۱

  خشت طلایی به انباشت تجربه در حوزه شهرسازی کمک می کند

  رییس دانشکده شهرسازی دانشگاه علم و صنعت معتقد است که جشنواره خشت طلای می تواند به جمع آوری اطلاعات در حوزه شهرسازی و انباشت تجربه در این زمینه منجر شود.

 • تهران،نماینده ایران در مجامع بین المللی است

  خشت طلایی/۱۰

  تهران،نماینده ایران در مجامع بین المللی است

  شهر: کلانشهرها آنقدر مهم هستند که برای نشان دادن آن ها به روابط بین الملل و تعاملات جهانی احتیاج داریم و اگر شهر ها و کلانشهر ها را نمود بزرگ و دستاورد انسان ها بدانیم؛ برنامه هایی مانند خشت طلایی یقینا حضور ایران و تهران را در برنامه های بین المللی نشان خواهد داد.